Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dane osobowe
Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Aviation Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.​
+ Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów.
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników Oferenta/Wykonawcy/Kontrahenta lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą/Kontrahentem.
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących monitoringu na obiektach ORLEN Aviation Sp. z o.o.
+ Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesie związanym z obsługą ruchu osobowego i materiałowego.
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki).
 
 

Marki Grupy ORLEN