Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Ochrona środowiska
ORLEN Aviation Sp. z o.o. ze szczególną troską odnosi się do środowiska naturalnego, za które czuje się odpowiedzialna. Firma świadoma występujących zagrożeń związanych z magazynowaniem, przeładunkiem, transportem substancji niebezpiecznej, podejmuje szereg działań, które zapewniają bezpieczeństwo eksploatacji Lotniskowego Składu Paliw.

ORLEN Aviation działa na rzecz ochrony środowiska naturalnego czego najlepszym przykładem jest uczestnictwo w "Programie realizacji kompleksowej oceny oddziaływania lotniska Okęcie na środowisko" i realizacja na bieżąco zaleceń wynikających z tego programu.

Bazy paliwowe ORLEN Aviation są wybudowane i wyposażone pod względem zabezpieczeń ekologicznych zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Szczególna dbałość o prawidłową eksploatację baz paliw powoduje brak niekontrolowanych rozlewów i wycieków paliw a co za tym idzie zachowanie czystości środowiska wodno-gruntowego.
 
ORLEN Aviation Sp. z o.o. realizując postanowienia art. 261 ustęp. 5 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27.04.2001 r. przedstawia informację na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych w zakładzie zwiększonego ryzyka powstania awarii przemysłowej.
 
​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN