Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Etyka i Wartości
Kodeks etyki Grupy Kapitałowej ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN, w oparciu o znowelizowane podejście do rozumienia wartości ORLEN: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność, a także aktualną skalę i strategię działania, zakres wymagań otoczenia Koncernu oraz najlepszych praktyk z zakresu etyki biznesowej. 

 

20x ETYCZNE WYTYCZNE.png

Ilona Pietrzyk

Rzecznik ds. Etyki

ORLEN Aviation Sp. z o.o.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN