Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Usługi logistyczne
ORLEN Aviation Sp. z o.o. posiada koncesję na magazynowanie paliw ciekłych wydaną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 marca 2012 r. nr MPC/196/1540/W/1/2012/ALK z późniejszymi  zmianami na okres do dnia 31 grudnia 2030 roku. Usługi logistyczne w zakresie magazynowania paliw ciekłych mogą być świadczone przez ORLEN Aviation Sp. z o.o. podmiotom trzecim na zasadach komercyjnych na podstawie zawartych umów.
ORLEN Aviation Sp. z o.o., działając zgodnie z art. 4ba ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), w załączeniu publikuje wykaz klientów logistycznych, którym świadczy usługi w zakresie magazynowania lub przeładunku paliw ciekłych, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych, za okres 1.06.2021 - 31.05.2022, a którymi są:
  1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
  2. LOTOS – Air BP Polska Sp. z o.o.
  3. Przedsiębiorstwo Państwowe "PORTY LOTNICZE".
​Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym wykazie klientów logistycznych ​Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym wykazie klientów logistycznych (pobierz plik).
 
 
 

Marki Grupy ORLEN