Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Opłata magazynowa
Opłata za dostęp do pojemności magazynowej w Bazie Paliw zlokalizowanej przy ul. J Gordona Bennetta 2 w Warszawie obowiązująca w 2022 roku

Lp.

Tytuł opłaty

Podstawa naliczania

Stawka opłaty netto

1.

Opłata za magazynowanie i przeładunek

za każdy 1 litr paliwa lotniczego JET A-1 przyjętego do magazynu

55,93​ PLN/ m3 *

Opłata naliczana za 1 m3 w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza za każdy miesiąc z dołu na podstawie miesięcznych zestawień ilości.

Litry w temperaturze referencyjnej 15 stopni Celsjusza.

Rozładunek/przyjęcie paliwa lotniczego JET A-1 z cystern kolejowych Składającego odbywa się na bocznicy Kolejowego Frontu Rozładunkowego.

Załadunek/wydanie paliwa lotniczego JET A-1 do cystern drogowych Składającego odbywa się na stanowiskach wydawczych Bazy Paliw.​

 

​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN