Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Szkolenie OTSP I – początkowe

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej  w zakresie operacji tankowania statków powietrznych o masie startowej (MTOW) przekraczającej 10 000 kg. Program szkolenia obejmuje w sumie 128 godzin szkolenia ,w tym 64 godziny teorii prowadzonych przez naszych wykładowców i specjalistów w różnych dziedzinach zgodnych z harmonogramem szkolenia oraz tyle samo praktyki. W trakcie szkolenia praktycznego wykonamy 50 operacji tankowania Statków Powietrznych pod nadzorem wysoko wyspecjalizowanych instruktorów .Wykonamy również wszystkie czynności związane z utrzymaniem na wysokim poziomie czystości i jakości  paliwa oraz sprzętu wykorzystywanego do tankowania samolotów. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie [certyfikat] o ukończeniu szkolenia. Program szkolenia teoretycznego i praktycznego oparty jest na aktualnie obowiązujących w Polsce przepisach, zaś ukończenie szkolenia umożliwia absolwentom bezpieczne i profesjonalne, zgodnie z międzynarodowymi standardami (IATA, JIG), wykonywanie operacji tankowania statków powietrznych. Ponadto, absolwent jest przygotowany do złożenia egzaminów dopuszczających do wykonywania pracy operatora tankowania statków powietrznych (akceptowanych przez ULC).

 

Ramowy program szkolenia:

Program szkolenia składa się z trzech bloków tematycznych poświęconych:

 • Aktualizacji i zmianom w obowiązujących prawie i przepisom dot. lotnictwa cywilnego;
 • Przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy specjalistycznej związanej z operacjami tankowania statków powietrznych oraz przyjmowaniem, magazynowaniem i wydawaniem paliw lotniczych;
 • Bezpieczeństwu w szerokim znaczeniu (BHP, ppoż, sprzęt, człowiek).​

 

W ramach poszczególnych bloków, w trakcie szkolenia uczestnik uzyska wiedzę i umiejętności obejmujące m. in. następujące zagadnienia:

 •   Prawo lotnicze;
 •   Szczegółowe akty wykonawcze dot. operacji tankowania statków powietrznych;
 •   Warunki techniczne i eksploatacyjne przyjmowania, przechowywania,       magazynowania i wydawania paliw lotniczych;
 •   Tankowanie statków powietrznych;
 •   Bezpieczeństwo w lotnictwie w zakresie obsługi operacyjnej tankowania               statków powietrznych;
 •   Możliwości i ograniczenia człowieka – czynnik ludzki
 •   BHP i ppoż.;
 •   Systemy zarządzania (ISO, HSSE, SMS) i ochrona środowiska.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, zaś uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie  potwierdzające ukończenie szkolenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminów: teoretycznego i praktycznego składanych przed Komisją Egzaminacyjną, a w przypadku pozytywnego ich wyniku otrzymuje zaświadczenia o zdanym egzaminie.

 

Czas szkolenia:

Liczba godzin ogółem przypadająca na 1 uczestnika:128 godzin, w tym: 64 godz. teoria i 64 godz. praktyka.

 

Długość szkolenia: 16 dni roboczych + 1 dzień roboczy

 

Miejsce odbywania szkolenia:

Zajęcia teoretyczne: sala szkoleniowa Orlen Aviation w Warszawie;

Zajęcia praktyczne: teren Bazy Paliw Orlen Aviation w Warszawie,

Płyta postojowa statków powietrznych na lotnisku Chopina w Warszawie. Istnieje możliwość odbywania zajęć praktycznych na terenie innych portów lotniczych (płyt postojowych) w Filiach Orlen Aviation Sp. z o.o. 

​​​​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN