Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kurs OTSP II – okresowy
Cele kursu:

Celem kursu dla Operatorów Tankowania Statków Powietrznych jest utrwalenie i uaktualnienie wiedzy z zakresu teorii i umiejętności dotyczących operacji tankowania statków powietrznych. Kurs obejmuje 14 godzin szkolenia teoretycznego i 2 godziny szkolenia praktycznego. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przed upływem dwóch lat od wydania Świadectwa , każdy OTSP ma obowiązek odbyć ponownie kurs oraz zdać egzamin OTSP II stopnia. Program kursu oparty jest na aktualnie obowiązujących w Polsce przepisach, zaś jego ukończenie umożliwia absolwentom bezpieczne i profesjonalne, zgodnie z międzynarodowymi standardami (IATA, JIG), wykonywanie operacji tankowania statków powietrznych. Ponadto, absolwent jest przygotowany do złożenia egzaminów dopuszczających do wykonywania pracy operatora tankowania statków powietrznych (akceptowanych przez ULC).

 

 

Ramowy program kursu:

Program kursu składa się z trzech bloków tematycznych poświęconych:

 • Aktualizacji i zmianom w obowiązujących prawie i przepisom dot. lotnictwa cywilnego;
 • Przypomnieniu i utrwaleniu wiedzy specjalistycznej związanej z operacjami tankowania statków powietrznych oraz przyjmowaniem, magazynowaniem i wydawaniem paliw lotniczych;
 • Bezpieczeństwu w szerokim znaczeniu (BHP, ppoż, sprzęt, człowiek).​​

 ​

W ramach poszczególnych bloków, w trakcie kursu uczestnik uzyska wiedzę i umiejętności obejmujące m. in. następujące zagadnienia:

 • Prawo lotnicze;
 • Szczegółowe akty wykonawcze dot. operacji tankowania statków powietrznych;
 • Warunki techniczne i eksploatacyjne przyjmowania, przechowywania, magazynowania i wydawania paliw lotniczych;
 • Tankowanie statków powietrznych;
 • Bezpieczeństwo w lotnictwie w zakresie obsługi operacyjnej tankowania statków powietrznych;
 • Możliwości i ograniczenia człowieka – czynnik ludzki
 • BHP i ppoż.;
 • Systemy zarządzania (ISO, HSSE, SMS) i ochrona środowiska.

 

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, zaś uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie  potwierdzające ukończenie szkolenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnik przystępuje do egzaminów: teoretycznego i praktycznego składanych przed Komisją Egzaminacyjną, a w przypadku pozytywnego ich wyniku otrzymuje zaświadczenia o zdanym egzaminie.

Czas kursu:

Liczba godzin ogółem przypadająca na 1 uczestnika:16 godzin, w tym: 14 godz. teoria i 2 godz. praktyka.

 

Długość kursu: 2 dni robocze + 1 dzień egzaminacyjny

 

Miejsce odbywania szkolenia:

Zajęcia teoretyczne: sala szkoleniowa Orlen Aviation w Warszawie;

Zajęcia praktyczne: teren Bazy Paliw Orlen Aviation w Warszawie,

Płyta postojowa statków powietrznych na lotnisku Chopina w Warszawie. Istnieje możliwość odbywania zajęć praktycznych na terenie innych portów lotniczych (płyt postojowych) w Filiach Orlen Aviation Sp. z o.o. 

​​​​​​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN