Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

29-02-2020  

 W związku z rozpowszechnianiem się na kolejne państwa w tym również Europy nowego „koronawirus SARS-Cov-2”, biorąc pod uwagę zasadę obowiązującą w GK ORLEN „ Po pierwsze bezpieczeństwo”, ORLEN Aviation Sp. z o.o. ZALECA:


Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych.

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgonu, są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

Podstawowe zasady w pracy!!!

Każde przeziębienie należy natychmiast konsultować z lekarzem. Starajmy się nie uczestniczyć w większych zgromadzeniach, a na pewno nie bierzemy w takich udziału, jeśli sami możemy zarażać.

Nasze odpowiedzialne zachowanie ograniczy możliwość rozpowszechniania się wirusa.

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 (Opracowano na podstawie danych WHO, ECDC i CDC)Główny Inspektorat Sanitarny:

  1. Często myj ręce! Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach
  2. Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania! Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%) Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.
  3. Zachowaj bezpieczną odległość! Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.
  4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust! Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
  5. Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub masz kontakt i opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.
  6. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej! Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z  informacją zamieszczoną na stronie Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
  7. Jeśli  i nie podróżowałeś do  krajów gdzie występuję wirus - pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk, unikaj dużych skupisk ludzi i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.​
Kwirus.jpg

​​​​​

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN