Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Waldemar Humięcki
Waldemar Mazurek

Waldemar Humięcki

Prezes Zarządu 

Manager z wieloletnim doświadczeniem w biznesie i administracji. W swojej karierze zawodowej pełnił liczne funkcje kierownicze w spółkach prawa handlowego, administracji centralnej oraz samorządowej. Absolwent Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie, gdzie uzyskał tytuł magistra inyżyniera na Wydziale Rolniczym - Specjalność Agrolotnictwo. Natomast w roku 1996 uzyskał tytuł doktora. Ukończył aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli oraz liczne kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i prawa. 

W latach 2017-2018 Prezes Zarządu ORLEN Ochrona Sp. z o.o. odpowiedzialnej za zapewnienie zabezpieczenia technicznego oraz bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności infrastruktury krytycznej należącej do Grupy Kapitałowej ORLEN. W latach 2006-2017 związany z Agencją Nieruchomości Rolnych. Pełniąc w latach 2015-2017 funkcję Prezesa ANR zarządzał zespołem około 2 tys. osób, nadzorował kilkadziesiąt spółek Skarbu Państwa i odpowiadał za realizację planów finansowych ANR i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Najwyższej Izbie Kontroli oraz był Zastępcą Burmistrza Gminy Warszawa-Włochy. Był również Członkiem Rad Nadzorczych m.in. Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Wielkopolskiej Giełdy Rolno-Ogrodniczej S.A. oraz Cenzin Sp. z o.o.

« powrót

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN